Wat is een AREI-keuring en is die verplicht wanneer je zonnepanelen installeert?

Wat is een AREI-keuring en is die verplicht wanneer je zonnepanelen installeert?

Wanneer je zonnepanelen installeert, ben je vast vooral enthousiast over de groene energie die je zult opwekken en de besparing op je energierekening. Maar wist je dat je elektrische installatie ook gekeurd moet worden voordat je je zonnepanelen of thuisbatterij echt in gebruik kan nemen? Deze keuring noemen we de AREI-keuring, ofwel de keuring volgens het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties.

Wat is een AREI-keuring?

AREI, zoals het woord het zelf zegt, is een Belgische regelgeving die ervoor zorgt dat elektrische installaties veilig en conform de wettelijke normen zijn. Elke nieuwe elektrische installatie moet gekeurd worden. Ook wanneer je een aanpassing doet aan een bestaande installatie, moet die gekeurd worden om de veiligheid te waarborgen. Met andere woorden, wanneer jij zonnepanelen installeert en ze aansluit op jouw zekeringskast, is dit een aanpassing aan je bestaande elektrische installatie.

Waarom is de AREI-keuring belangrijk?

De AREI-keuring is cruciaal voor 3 redenen:

  • Veiligheid garanderen: een correct geïnstalleerde en gekeurde elektrische installatie vermindert het risico op elektrische ongevallen zoals brand of elektrocutie.
  • Wettelijk verplicht: zonder een AREI-keuring is jouw installatie niet legaal in gebruik te nemen.
  • Garantie en verzekering: veel verzekeringen eisen een geldig keuringsrapport voor schadeclaims. Ook voor garanties op de zonnepanelen zelf kan een keuring vereist zijn. Heb je dus ooit een kortsluiting waardoor er apparatuur beschadigd geraakt, dan moet je aan de verzekering een geldig AREI-verslag kunnen voorleggen. Kan je dat niet, dan zou het kunnen dat zij de schade niet terugbetalen.

Nieuwe aanpassingen in het AREI

Blijf het AREI dan altijd hetzelfde? Nee, het AREI wordt jaarlijks herzien en het zou dus kunnen dat er in 2022 andere maatregelen golden dan er nu in 2024 gelden.

Recentelijk zijn er bijvoorbeeld 2 belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de AREI-keuring die specifiek betrekking hebben op installaties met zonnepanelen:

  • Aarding die onder 30 Ohm moet liggen.
  • Je differentieel moet verzegelbaar zijn.

Maar wat houdt dit precies in?

Het belang van een goede aarding

Een goede aarding is van cruciaal belang voor de veiligheid van je elektrische installatie, inclusief je zonnepanelen. Je aarding zorgt ervoor dat de elektrische installatie verbonden wordt met de grond. Dit zorgt ervoor dat eventuele foutstromen veilig afgevoerd worden naar de aarde, wat de kans op elektrische schokken vermindert. Wil je hier graag meer over weten? Lees dan zeker onze uitgebreide blog over de aarding.

Wat is een differentieel?

En wat is dan een differentieelschakelaar en welke functie heeft die? Een differentieelschakelaar is een veiligheidsschakelaar die de stroom uitschakelt bij een lekstroom, wat kan gebeuren als er een defect is in de elektrische installatie. Dit helpt om ernstige elektrische schokken en brand te voorkomen.

Waarom een verzegelbare differentieel?

Een verzegelbare differentieelschakelaar betekent dat de schakeling beschermd is tegen ‘ongeoorloofde wijzigingen’. Dit zorgt voor extra veiligheid van de elektrische installatie. Het betekent dat na de keuring niemand zonder toestemming veranderingen kan aanbrengen aan de differentieel, wat de risico’s op ongevallen verder vermindert. Heb je nog geen verzegelbare differentieel? Geen zorgen, onze installateurs kijken het voor je na.

Hoe gaat de AREI-keuring in zijn werk?

We kunnen je direct geruststellen, we ontzorgen je in bijna het hele proces. Van zodra de zonnepanelen op je dak liggen, vragen wij voor jou de keuring aan. We zorgen er ook voor dat alles klaar is voor de keuring. Waar we echter niet voor zorgen is dat je aardig conform is of je zekeringkast, dit is de verantwoordelijkheid van de klant zelf, aangezien die eigenlijk sowieso al in orde zou moeten zijn.

Twijfel je hieraan? Je kan je aarding en zekeringkast altijd laten nakijken door een elektricien. Moeten er toch aanpassingen gebeuren, dan kunnen onze installateurs dit voor jou doen tegen betaling.

Maar hoe gaat het concreet in zijn werk:

  1. Voorbereiding: voor de keuring moet je installatie volledig klaar en operationeel zijn. Dit houdt in dat de zonnepanelen correct geïnstalleerd zijn en aangesloten op het elektrische systeem. Hier zorgen wij voor.
  2. Keuring door een erkend organisme: een erkende keuringsinstantie komt langs om de installatie te controleren. Ze kijken of alles volgens de AREI-normen is geïnstalleerd en of de veiligheid gegarandeerd is.
  3. Keuringsrapport: na de keuring ontvangen wij een rapport van je installatie. We sturen je dit document door. Je moet dit verslag bewaren omdat het aantoont dat je installatie aan de wettelijke eisen voldoet.
  4. Aanmelden bij de netbeheerder: je installatie is volledig gebruiksklaar, het enige wat jij nog moet doen is je zonne-installatie aanmelden bij de netbeheerder. Geen zorgen, we geven je alle info hiervoor mee wanneer we je jouw keuringsverslag sturen.

Lang verhaal kort

De AREI-keuring is een essentieel onderdeel van de installatie van zonnepanelen en andere elektrische systemen in België. Met de recente wijziging die een verzegelbare differentieelschakelaar en verlaagde aarding vereist, wordt de veiligheid nog verder verhoogd. Is je installatie AREI-conform, dan zorg je niet alleen voor een veilige thuisomgeving, maar ook voor de wettelijke naleving en optimale werking van je zonnepaneelsysteem. Gelukkig ontzorgen wij jou voor het grootste deel van het proces. Enkel de aarding en zekeringkast blijft jouw verantwoordelijkheid.

Heb je nog vragen over de AREI-keuring of wil je meer weten over hoe je jouw elektrische installatie veilig kunt houden? Neem gerust contact met ons op of lees meer op onze blog over de aarding!