Vlaamse verplichting zonnepanelen voor grootverbruikers

Vlaamse verplichting zonnepanelen voor grootverbruikers

Over minder dan een jaar is het verplicht voor grootverbruikers in Vlaanderen om zonnepanelen in gebruik te hebben. Maar welke bedrijven worden gezien als grootverbruikers en hoeveel zonnepanelen volstaan? In deze blog nemen we de nieuwe regelgeving onder de loep en zetten we alles op een rijtje van wat je hierover als bedrijf moet weten.

Wie zijn grootverbruikers?

Laten we beginnen bij het begin, welke bedrijven of organisaties vallen onder de noemer “grootverbruikers”. Deze verplichting geldt voor alle “niet-residentiële gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 1 GWh en verbonden zijn met een EAN-afnamepunt”. 1 GWh komt neer op 1.000.000 kWh per jaar, wat overeenkomt met een dagelijks verbruik van ongeveer 2.740 kWh. Met niet-residentiële gebouwen worden natuurlijk gebouwen bedoel die niet worden gebruikt om in te wonen, maar waarin bedrijven en organisaties werkzaam zijn.

Voorbeelden van grootverbruikers zijn grote kantoorgebouwen, fabrieken, ziekenhuizen, winkelcentra,...

Voor overheidsgebouwen, is het anders, daar ligt de drempel op 250 megawattuur (MWh) per jaar.

Wat houdt de nieuwe regelgeving In?

De Vlaamse regering verplicht die grootverbruikers om zonnepanelen te installeren. Wil dat dan zeggen dat je met 10 zonnepanelen in orde bent? Nee, het aantal zonnepanelen is gebaseerd op jouw specifieke dakoppervlakte. Hoe groter de totale dakoppervlakte, hoe meer zonnepanelen vereist zijn. De 'horizontale' dakoppervlakte wordt in rekening genomen.

Concreet moet tegen 30 juni 2025 een zonnepaneelinstallatie geplaatst worden van minstens 10 procent van de totale horizontale dakoppervlakte. Die installatie moet met termijn ook gradueel worden uitgebreid: in 2030 moet minstens 15 procent van de dakoppervlakte voorzien zijn van zonnepanelen en in 2035 verhoogt dit naar minstens 20 procent van het dak.

Het zijn de eigenaars, erfpachters en opstalhouders van de gebouwen met deze afnamepunten die onderworpen worden aan de verplichting.

Waar moet ik de zonnepanelen plaatsen?

Hoewel de dakoppervlakte wordt gebruikt om de grootte van je installatie te berekenen, hoef je je zonnepanelen niet per se op je dak te plaatsen. Bij voorkeur worden je zonnepanelen geplaatst op het dak of aan de gevel van de gebouwen die verbonden zijn met het EAN-afnamepunt. Maar er zijn ook alternatieve locaties mogelijk:

  • Op één of meerdere carports of fietsenstallingen.
  • Op ‘marginale’ grond zoals bermen of gesloten stortgebieden.
  • Op een waterpartij (drijvend).
  • Binnen agrarisch gebied.

Je kan er zelf voor kiezen om je zonnepanelen op een andere eigendom te leggen, hiervoor moet de EAN-verbinding van jouw bedrijf wel in rechtstreekse verbinding staan met de andere eigendom.

Onder bepaalde voorwaarden kan je als eigenaar ook kiezen voor alternatieven zoals:

  • Installatie van een windturbine.
  • Plaatsing van een warmte-krachtinstallatie (WKK) op biomassa of biogas.
  • Participatie in een nieuwe groenestroominstallatie.

Je kan die voorwaarden nakijken op de site van de Vlaamse overheid.

Wat is de procedure om zonnepanelen te installeren voor bedrijven?

Heb je de afnamedrempel (d.w.z. je jaarlijks verbruik was voor 2021 al groter dan 1 GWh) overschreden voor 2021 dan moet je installatie in de volgende drie stappen worden voltooid:

  • Stap 1 (tegen 30 juni 2025): Minimaal 12,5 Wp/m² aan zonnepanelen, wat overeenkomt met ongeveer 10% van de totale horizontale dakoppervlakte.
  • Stap 2 (tegen 1 januari 2030): Minimaal 18,75 Wp/m² aan zonnepanelen.
  • Stap 3 (tegen 1 januari 2035): Minimaal 25 Wp/m² aan zonnepanelen.

Overschrijd je die afnamedrempel pas na 2021 dan schuiven de deadlines op. De tijdsindicatie voor de installatie is namelijk afhankelijk van het jaar waarin de afnamedrempel is overschreden:

Tot uiterlijk 1 januari 2029: Plaatsing in 3 stappen.

Tot uiterlijk 1 januari 2034: Plaatsing in 2 stappen.

Vanaf 2035: Volledige installatie van 25 Wp/m² verplicht.

De Vlaamse overheid heeft hierover een duidelijke tabel opgenomen op hun website.

Kan je als bedrijf een boete krijgen?

Als je als bedrijf niet voldoet aan de zonnepanelen verplichting binnen de vooropgestelde tijd, kan je inderdaad een geldboete riskeren. Je zal hiervoor als bedrijf zelf moeten controleren of je die afnamedrempel overschrijdt. Omdat je jaarverbruik elk jaar kan veranderen, raden we ook aan om dit jaarlijks te evalueren.

Bedrijven die niet tijdig reageren op een informatievraag van het VEKA, kunnen ook een geldboete krijgen. Je kan de exacte sancties terugvinden in de handleiding van de overheid.

Zijn batterijen ook verplicht?

Voorlopig bestaan er geen verplichtingen voor batterijen voor bedrijven. De aankoop van batterijen wordt wel ondersteund door de Vlaamse regering. Zo kunnen KMO’s tot 30% investeringsaftrek krijgen en grotere organisaties tot 15%. Voor meer info hierover kan je terecht op de site van VLAIO.

Hoe kan Svea Solar je hierin helpen?

Bij Svea Solar Belgium begrijpen we dat de overstap naar zonne-energie een grote stap kan zijn. Daarom bieden wij een uitgebreid ondersteuning aan in elke stap van dit proces, van de energieaudit tot de installatie en de nazorg.

Wil je meer weten over deze regelgeving of hoe Svea Solar je kan helpen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Onze Svea-experts staan voor je klaar.