Premie voor asbest verwijderen en zonnepanelen plaatsen

Premie voor asbest verwijderen en zonnepanelen plaatsen

Heb je asbest in je dak maar wil je toch graag zonnepanelen? Dan hebben wij goed nieuws voor jou. Als je ervoor kiest om je asbestdak te laten verwijderen en tegelijk de overstap naar zonne-energie te maken, dan heb je in bepaalde gevallen recht op een premie van de Vlaamse overheid. Aan deze premie zijn wel enkele voorwaarden verbonden, zo is ze enkel van toepassing op gebouwen die niet bewoond of verwarmd worden, bijvoorbeeld schuren, garages,… Omdat zaken rond premies best ingewikkeld kunnen worden, zetten we in deze blog even alle informatie voor je op een rijtje.

Waarom moet je asbest verwijderen?

Asbest is een verzamelnaam voor materialen die veelvuldig werden gebruikt in de bouwsector tot eind jaren negentig. Veel golfplaten, daken en muurgevels uit die tijd bevatten (sporen van) asbest. Onderzoek heeft sindsdien echter uitgewezen dat deze materialen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen zoals bijvoorbeeld longkanker.

Naarmate deze daken en gevels verouderen, is er meer kans op vezels die vrijkomen. Het materiaal wordt namelijk ouder en dus kwetsbaarder. Hierdoor kunnen asbestvezels vrijkomen en belanden ze in het water, de bodem en de lucht.

Vlaanderen asbestveilig tegen 2040?

De overheid wil daarom tegen 2040 Vlaanderen “asbestveilig” maken. Hiervoor keurden ze het actieplan Asbestafbouw goed. Naast een heleboel andere maatregelen, rijkt de overheid in het kader van dit plan premies uit voor asbestverwijdering. Zo willen ze mensen extra stimuleren om hun woningen vrij te maken van asbest.

En wat dan met zonnepanelen?

Voor mensen die zonnepanelen willen laten installeren is er zelfs een specifieke premie. Wanneer je zowel je asbestdak verwijdert als zonnepanelen laat plaatsen op je nieuwe dak, heb je recht op een premie van de overheid. Dat is goed nieuws voor veel mensen aangezien de meeste installateurs geen zonne-installaties plaatsen op daken die asbest bevatten. Ook bij Svea Solar kunnen we helaas geen panelen plaatsen als jouw dak asbest bevat. We doen dit om de gezondheid van onze eigen werknemers te waarborgen. Langs de andere kant willen we ook vermijden dat een zonne-installatie nadien moet verwijderd worden omdat het dak gesaneerd dient te worden.

Heb ik recht op een premie?

Zoals we eerder aanhaalden in deze blog, zijn er wel enkele voorwaarden verbonden aan deze premie, waarvan de belangrijkste is dat het gebouw niet verwarmd of bewoond mag zijn. Vrijstaande garages, schuren, loodsen of dergelijke komen met andere woorden in aanmerking voor deze premie. Er zijn daarnaast nog enkele andere criteria, we zetten ze even op een rijtje:

  • De premie is enkel van toepassing als er asbesthoudende materialen van de dakbedekking of het onderdak worden verwijderd.
  • Minstens 10% van het totale gesaneerde dak moet bedekt zijn met zonnepanelen.
  • De installatie moet uiterlijk op 1 april 2026 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius.
  • Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een (voorschot)factuur van minstens 10% betaald vanaf 1 januari 2022.
  • Het asbestdak moet volledig verwijderd zijn voor 31 december 2025.
  • Deze premie geldt enkel voor onverwarmde en onbewoonde gebouwen.

Meer informatie over de voorwaarden van deze premie lees je op de site van de Vlaamse overheid. Op de site van Fluvius kan je de procedure terugvinden om je premie-aanvraag te starten.

Mensen die professioneel aan land- en tuinbouw doen, kunnen daarnaast op nog extra ondersteuning voor de verwijdering van hun asbestdaken. Aangezien zij vaak beschikken over een grote dakoppervlakte, zou de kostprijs behoorlijk kunnen oplopen. Ovam wil hier daarom gedeeltelijk in tussenkomen. Meer informatie over die ondersteuning, vind je hier.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie vergoedt tot maximaal 50% van de kosten voor asbestverwijdering en asbestafvoer. Het exacte bedrag hangt af van het aantal m² zonnepanelen die worden geplaatst op het gesaneerde dak. Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je recht op een premie voor asbestdakverwijdering van 12 euro/m2. En dit dan tot maximaal 50% van de gemaakte kosten.

Heb je na het lezen van deze blog interesse in een zonne-installatie? Contacteer ons dan of vraag vrijblijvend een gratis offerte aan.