Zonnepaneel van Svea Solar met zonnestraal

Zonnegids

Hoe werken zonnepanelen?

Inhoud

  1. Hoe werken zonnepanelen?
  2. Zonnepanelen: voor- en nadelen
  3. Hoeveel stroom produceren zonnepanelen?
  4. Verschillende typen zonnepanelen

Hoe werken zonnepanelen?

Zonne-energie is een van de belangrijkste duurzame energiebronnen. Daarnaast kan je met zonnepanelen besparen op je energierekening én de waarde van je woning verhogen. Logisch dus dat steeds meer mensen ervoor kiezen om zonnepanelen op hun dak te leggen. In 2021 had 1 op 8 van de woningen in ons land zonnepanelen.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen bestaan uit zonnecellen. Die cellen zetten licht om in elektriciteit. Zodra het zonlicht de zonnecellen raakt, ontstaat er elektrische spanning in de vorm van gelijkstroom. Vervolgens zet een omvormer gelijkstroom om in wisselstroom, zodat je de stroom in huis kunt gebruiken of kunt verkopen aan het net

Zonnepanelen: voor- en nadelen

Zonne-energie is een van de meest milieuvriendelijke energiebronnen. En de zon is een oneindige bron. Kies je voor zonnepanelen, dan zet je je automatisch in voor het milieu en het klimaat. Telkens als de zon schijnt, zal je namelijk groene stroom produceren. En zo help je mee het verbruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Natuurlijk is er energie nodig voor de productie van zonnepanelen. Maar zelfs als we die in rekening brengen, is de terugverdientijd van energie uit zonnecellen slechts 2,5 jaar. Dat betekent dus dat je zonnepanelen na 2,5 jaar de hoeveelheid stroom hebben geproduceerd die nodig was voor de productie ervan. En de gemiddelde levensduur van een zonne-installatie is 25 tot 30 jaar!

Zonnepanelen zijn een eenmalige investering. De aankoopkost is de meest genoemde reden om niet voor zonnepanelen te kiezen. Toch is de investering laag in verhouding tot de verwachte besparing die je doet met zonnepanelen. De terugverdientijd ligt gemiddeld tussen de 6 en de 12 jaar, afhankelijk van je installatie en de hoeveelheid stroom die je opwekt. Zonnepanelen vermeerderen ook de waarde van je woning. Meer en meer mensen hechten waarde aan een milieuvriendelijke woning. Door zelf energie op te wekken, word je ook minder afhankelijk van energieproducenten en hun prijzen.

Interesse? Bereken de terugverdientijd voor je woning via onze zonnecalculator.

Hoeveel stroom produceren zonnepanelen?

Hoeveel zonne-energie je zonnepanelen per jaar produceren, wordt beïnvloed door een aantal verschillende factoren. Eerst en vooral zijn er de verschillende seizoenen, die zorgen voor andere omstandigheden. In de zomer hebben we meestal een overschot aan zonne-energie, terwijl we dat in de winter moeten compenseren met andere elektriciteit, simpelweg omdat er dan minder zonne-uren zijn. Maar het is mogelijk om schattingen te maken van het verwachte vermogen van je zonnepanelen op basis van hun rendement en de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit (kWh) per geïnstalleerde kW.

Als het gaat om de maatstaf kWh per geïnstalleerde kW, dan zeggen we meestal dat een geïnstalleerde kW ongeveer 800-1.100 kWh per jaar oplevert. Als je zonnepanelen een piekvermogen van 2000 Wp hebben, kunnen ze dus ongeveer 1.600-2.200 kWh per jaar aan zonne-energie produceren.

Naast de zonne-uren, het rendement en de hoeveelheid kWh per geïnstalleerde kW zijn er nog andere factoren die van invloed zijn op de hoeveelheid elektriciteit die de zonnecellen produceren.

  • Schaduw op je zonnepanelen door de omgeving, zoals bomen, gebouwen etc.
  • Windrichting waar uw zonnepanelen op gericht zijn
  • Helling van de zonnepanelen
  • Temperatuur
  • Sneeuw op de zonnepanelen
  • Vuil op de zonnepanelen

Met andere woorden: hoeveel je zonnepanelen produceren, hangt af van specifieke omstandigheden. In onze zonnecalculator kan je zien hoeveel elektriciteit panelen op jouw dak kunnen produceren.

Verschillende typen zonnepanelen

De drie meest voorkomende soorten zonnecellen op de markt zijn monokristallijne -, polykristallijne - en 'thin film'-zonnepanelen. De verschillende soorten zijn ontwikkeld voor verschillende omstandigheden.

Monokristallijne panelen

Monokristallijne zonnepanelen zijn de beste panelen op de markt. Ze zijn ook het langst op de markt. Monokristallijne panelen zijn over het algemeen volledig zwart. De zonnecellen in monokristallijne panelen kunnen ook zonne-energie produceren bij minder intense zonnestralen. Ze zijn iets duurder dan polykristallijne zonnepanelen omdat het productieproces van monokristallijne panelen geavanceerder/complexer is. Monokristallijne zonnepanelen bestaan namelijk uit een éénkristallig silicium, waardoor de zonnecellen in de panelen vrijer kunnen bewegen. Daardoor hebben ze een hoger rendement dan polykristallijne panelen. Een te hoge temperatuur kan wel een negatief effect hebben op de panelen, maar dit komt in ons land nauwelijks voor. Na 25 jaar mag je nog steeds rekenen op een rendement van minstens 80%.

Polykristallijne panelen

De polykristallijne variant was lange tijd de meest voorkomende op de markt. Dit soort panelen hebben een donkerblauwe gloed en een iets lager rendement dan monokristallijne zonnepanelen. Ze zijn in vergelijking tot de monokristallijne panelen ook iets goedkoper. Dat komt omdat het productieproces van polykristallijne zonnepanelen gemakkelijker is. Polykristallijne panelen bestaan namelijk uit meerkristallig silicium. Daardoor kunnen de zonnecellen moeilijker bewegen, waardoor de opwek minder is dan bij monokristallijne panelen. Polykristallijne zonnepanelen zijn wel minder gevoelig voor hitte dan monokristallijne panelen. Na 25 jaar mag je ook bij polykristallijne panelen nog rekenen op een rendement van 80%.

Zonnedakpannen (Thin film)

Ten slotte is er de 'thin film' - iets lager in prijs dan kristallijne, maar ze hebben ook een kortere levensduur. Zowel het uiterlijk als het fabricageproces van dit soort zonnepanelen verschillen van de kristallijne. Dit soort zonnecellen bestaat namelijk uit een dunne siliciumlaag die wordt aangebracht op metaal, glas of kunststof. Het materiaal kan met andere woorden buigbaar worden gemaakt, wat de mogelijkheid creëert om thin film-panelen op afgeronde oppervlakken toe te passen. In tegenstelling tot kristallijne zonnepanelen worden thin film-zonnecellen niet zo negatief beïnvloed door hoge warmte. Ze kunnen dan ook rechtstreeks op dakpannen worden gelijmd. Dat maakt ze echte zonnedakpannen!