Hero image

Voor- en nadelen van zonne-energie

Inhoud

  1. Wat is zonne-energie?
  2. Hoe werkt zonne-energie?
  3. Voordelen en nadelen van zonne-energie

Zonnepanelen: voor- en nadelen

Zonne-energie is de afgelopen jaren een van de goedkoopste bronnen van elektriciteitsproductie geworden en in de fossielvrije energiesystemen van de toekomst zal zonne-energie ook een belangrijke rol gaan spelen. Onze samenlevingen en industrieën worden geëlektrificeerd in het streven naar de meest effectieve oplossingen voor de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Dat is een ontwikkeling die volledig gebaseerd is op hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie.

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is de energie die we verkrijgen via zonnestralen en zonnewarmte. Zonne-energie is ook een zogenaamde hernieuwbare energiebron, wat betekent dat ze niet op kan raken, maar voortdurend wordt hernieuwd. Dankzij energiebronnen zoals zonne-energie hoeven we in de toekomst geen gebruik te maken van beperkte bronnen zoals steenkool, olie of kernenergie.

Hoewel het relatief nieuw is om zonne-energie in huis te gebruiken, bestaat de technologie om met silicium energie uit de zon te halen al sinds de jaren veertig. In de jaren vijftig vond men de eerste zonnecel uit die elektriciteit uit zonlicht kon produceren. In de jaren die volgden, konden zonnecellen onder meer in satellieten worden gebruikt.

Hoe werkt zonne-energie?

Zonne-energie kan op verschillende manieren worden geproduceerd, afhankelijk van het doel van de energie. Met zonnepanelen, waarin zich zonnecellen bevinden, kan je elektriciteit opwekken die je kan aanwenden als huishoudelijke elektriciteit. Eenvoudig gezegd wordt elektriciteit geproduceerd wanneer zonnestralen in contact komen met de zonnecellen in een zonnepaneel.

Zonne-energie is uiterst efficiënt. In feite ontvangt de aarde in 2 uur evenveel energie van de zon als de hele wereldbevolking in 1 heel jaar verbruikt. Als je maar tienduizendste van al die energie zou gebruiken, zou dat genoeg zijn om het jaarlijkse energieverbruik van de hele aarde te dekken!

Voordelen en nadelen van zonne-energie

Voordelen

Milieuvriendelijk

Laten we beginnen met het meest voor de hand liggende voordeel: dat zonne-energie milieuvriendelijk is. Wanneer zonnestralen worden omgezet in zonne-energie, worden er geen kooldioxide of andere broeikasgassen uitgestoten die bijdragen tot de opwarming van de aarde. Met andere woorden: we hoeven geen compromissen te sluiten met het milieu om in onze energiebehoeften te voorzien.

Hernieuwbaar

Fossiele brandstoffen raken langzaam maar zeker op en zullen op een dag uitgeput zijn. Het voordeel van zonne-energie is dat de energie die van de zon komt constant hernieuwbaar is en er is geen enkele aanwijzing dat dit zal veranderen, tenminste: toch niet in de komende 4 miljard jaar.

Gratis energie

Zonne-energie is ook gratis. De zonnestralen zijn het enige wat zonnepanelen nodig hebben om elektriciteit te kunnen produceren. De aankoop en installatie van zonnepanelen brengt uiteraard kosten met zich mee, maar die kosten worden ruimschoots terugverdiend gedurende de circa 30 jaar dat zonnepanelen in gebruik zijn.

Nadelen

Zonne-energie wordt overdag geproduceerd

Omdat zonne-energie alleen door zonlicht wordt geproduceerd, vindt het opwekken van energie alleen overdag plaats. Dat je niet de klok rond elektriciteit kan produceren, is een vrij natuurlijk nadeel van zonne-energie. Tegenwoordig kan je dat probleem evenwel omzeilen met thuisbatterijen, waarmee je als microproducent je teveel aan zonne-energie kan opslaan. Stroom die overdag wordt geproduceerd, kan je op die manier 24/24 gebruiken.

Lagere elektriciteitsproductie in de winter

Tijdens de winter schijnt de zon minder vaak en in mindere mate, wat van invloed is op de hoeveelheid zonne-energie die kan worden geproduceerd. Dat betekent dat je in de winter je zonne-energie wellicht moet aanvullen met een andere vorm van stroomvoorziening. Aan de andere kant hebben zonnepanelen niet zoveel zonlicht nodig als je zou denken, maar kunnen ze zelfs zonlicht absorberen wanneer het bewolkt is. Dat heet energie opwekken met diffuus licht. Bovendien gedijen zonnepanelen ironisch genoeg goed in koelere klimaten, omdat er meer zonne-energie uit zonnestraling kan worden gehaald als je zonnecellen koud zijn, dan wanneer ze kokend heet zijn.