Experten aan het woord: Waarom is een technische check zo belangrijk bij een zonne-installatie?

Experten aan het woord: Waarom is een technische check zo belangrijk bij een zonne-installatie?

We krijgen wel eens de vraag van klanten waarom er nog een extra technische check volgt wanneer zij al een bezoek hebben gehad van één van onze Svea-experten. Die technische check is voor ons enorm belangrijk in het hele proces. We laten Kwinten en Bram, onze Project coördinatoren, experten in the field, dit graag verder toelichten.

Wanneer komt een klant in Quality control terecht?

Bram: Nadat de klant zijn of haar offerte heeft ondertekend, komen ze bij ons in de fase “Quality control” terecht. We krijgen dan een dossier met de gegevens van de zonne-installatie, de situatie van de klant en de extra opmerkingen van de bevoegde energie-adviseur. Dat is wanneer onze job start.

Wat bekijken jullie bij een technische check?

Kwinten: Eigenlijk bestaat een technische check of ‘’quality control” uit een hele lijst controles die we uitvoeren.

Het gaat hier om checks in verband met het dakgedeelte en het elektrisch gedeelte.

We bekijken dus een heleboel zaken, maar ik zal de belangrijke dingen even toelichten:

Veiligheid en toegankelijkheid

We bekijken of het voor ons mogelijk is om het dak te bereiken op een veilige manier. Is er een hoogtewerker nodig, vanaf waar kunnen we het dak bereiken enzovoort.

Dak nakijken om te bekijken dat de voorgestelde installatie zeker past/mogelijk is

We checken nog een laatste keer of het aantal panelen en de manier waarop deze geplaatst zullen worden wel passen op het dak. Je moet namelijk niet enkel rekening houden met de oppervlakte van het dak, maar ook met de nodige veiligheidsmarges en dergelijke.

Elektrische installatie nakijken

Het is noodzakelijk dat jouw elektrische installatie in orde is, voor de klant hier zonnepanelen of een thuisbatterij aan toevoegt. Indien dat niet het geval is, bieden wij ook aan om jouw installatie voor jou in orde te maken. Je kan natuurlijk ook altijd opteren om dit dan nog zelf te doen, of er een elektricien voor te laten langskomen.

Mogelijkheid van locatie omvormer/batterij en kabeltrajecten bekijken

We bekijken ook altijd even of de plaats van zowel de omvormer als de batterij in orde is. Die plaats is niet altijd vanzelfsprekend, ze moet namelijk aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Voldoende ruimte rondom zijn voor ventillatie
  • Een niet-afgesloten ruimte
  • Mag niet buiten zijn zonder bescherming

We kijken vervolgens na waar volgens ons de kabeltrajecten het best komen. Soms komt het voor dat we een kabel willen leggen en daarvoor een muur moeten doorboren, maar dat die muur gemaakt is uit materiaal dat dit zeer moeilijk maakt. We stellen dan een andere bekabeling voor. Natuurlijk leggen we dit ook altijd even voor aan onze klanten ter bevestiging.

Extra controle of installatie mogelijk is voor de getekende prijs en voorgestelde producten

Onze sales zijn hiervan perfect op de hoogte, maar we voeren altijd graag een tweede check uit. Twee paar ogen zien namelijk meer dan één.

En Tenslotte maken we een conclusie voor de installateurs waar ze in één oogopslag alle info terugvinden die ze nodig hebben.

Waarom is een technische check belangrijk?

B: Zoals Kwinten al zei hierboven, kijken we een heleboel belangrijke zaken na. Op die manier willen we vanuit een technische achtergrond een laatste check doen of alles correct is. Dat is enorm belangrijk zodat we op de dag van installatie niet voor verassingen komen te staan en zodat we op tijd naar de klant kunnen terugkoppelen. We willen er zo voor zorgen dat de installatie vlot ingepland en geplaatst kan worden.

Wat zijn de zaken die ervoor zorgen dat een technische check negatief kan zijn?

K: Die mogelijkheden kunnen uiteenlopen zijn, maar wat we het vaakst tegenkomen is:

  • Installatie niet mogelijk op dak
  • Onmogelijk kabeltraject
  • Installatie niet mogelijk op voorgestelde omvormer
  • Elektrische installatie niet in orde en niet gecalculeerd in prijs

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we geen zonne-installatie kunnen plaatsen. Vaak moeten er aanpassingen aan de offerte of aan de installatie worden gemaakt zodat we alsnog kunnen installeren. Die aanpassingen worden altijd voorgelegd aan de klant en van zodra die akkoord is, kan de planning starten.

Wat gebeurt er als een technische check negatief is?

B: Wanneer de technische check is afgerond, geven wij onze conclusies door aan de vertegenwoordiger die betrokken is bij het project. Ze zullen hierna contact opnemen met de klant om de zaken die missen of veranderd moeten worden te bespreken. Hierna wordt een aangepaste offerte opgemaakt en voorgelegd aan de klant.

Er zijn dan 2 opties. Ofwel kijkt de vertegenwoordiger met de klant na of er een mogelijkheid is om het probleem op te lossen. Indien het probleem niet verholpen kan worden wordt dit gecommuniceerd aan de klant en wordt de overeenkomst stopgezet.

Wat is jullie (technische) achtergrond?

Kwinten: Ik heb tijdens mijn studies de opleiding Energietechnologie afgerond. Hierin speelde hernieuwbare een belangrijke rol. Daarnaast ben ik ook geschoold als elektricien waardoor ik de technische informatie van mijn opleiding kan koppelen aan praktijkervaring.

Tenslotte ben ik al 7 jaar werkend in zonnepanelensector, met jobs als calculator, werkvoorbereider en hoofd technische dienst. Ik heb dus zeker de nodige ervaring om op terug te vallen.

Bram: Ik heb veel minder technische achtergrond dan Kwinten, maar ik vul die achtergrond aan met een enorme interesse in energie en techniek. Ik ben ondertussen ook al bijna een jaar aan het werk in deze functie, dus ik heb wel al de nodige kennis kunnen opdoen. En daarnaast heb ik ook een basis algemene engineering met een verdieping in het ontwerp van informatiesystemen.

Wat vind je leuk aan je job?

Bram: Het helpen van mensen in hun zoektocht naar meer financiële vrijheid en energie-onafhankelijkheid. Ik los graag problemen op en zoek graag naar oplossingen. Ik vind het leuk om dingen goed te organiseren.

Kwinten: Ik vind het tof dat ik mijn technische en praktijkkennis kan combineren en elke dag kan blijven toepassen. Mensen helpen in hun zoektocht naar groener en meer duurzaam leven vind ik een belangrijke meerwaarde aan deze job.