Alles wat je moet weten over het nieuwe capaciteitstarief

Alles wat je moet weten over het nieuwe capaciteitstarief

Het nieuwe capaciteitstarief

Sinds januari 2023 is er in Vlaanderen een nieuwe regeling van kracht voor jouw energiefactuur. Het capaciteitstarief is namelijk officieel in voege getreden. Waar dit voorheen enkel gold voor grote bedrijven, geldt het capaciteitstarief sinds januari 2023 ook voor kleine bedrijven en gezinnen. Maar wat houdt dat tarief nu net in, waarom is het er gekomen en hoe zal je dit merken op je factuur?

Wel, op al deze vragen biedt deze blog een antwoord!


Wat is het capaciteitstarief?

Je energierekening is verdeeld in verschillende onderdelen. Naast het bedrag voor je energieverbruik staan er ook andere kosten op. Jouw energiefactuur bestaat uit 3 delen: de kost van je verbruik, de nettarieven en heffingen. Het capaciteitstarief is een onderdeel van de nettarieven, die dekken de kosten voor het onderhoud en de aanleg van het elektriciteitsnet.

Voorheen werden de nettarieven bepaald op basis van je energieverbruik. Sinds januari 2023 is er een nieuwe regeling van kracht. Een deel wordt vanaf nu berekend op basis van hoeveel energie je op hetzelfde moment gebruikt, het capaciteitstarief. Het is dus geen bijkomende kost, maar eerder een andere manier van nettarieven berekenen. Afhankelijk van je type meter (digitaal of analoog)  wordt dit tarief anders berekend. Een belangrijke kanttekening, gemiddeld bedraagt dit tarief slecht 6% van je factuur. Maar onder het motto dat alle beetjes helpen, geven we je toch enkele tips mee om dit zo laag mogelijk te houden.


Waarom is het capaciteitstarief belangrijk?

We zitten volop in een energietransitie. Meer en meer mensen gebruiken elektriciteit, niet enkel voor hun apparaten maar ook voor vervoer. Denk maar aan elektrische auto’s, steps, fietsen,… Dat kan zorgen voor hoge pieken op het net wanneer iedereen op hetzelfde moment verschillende apparaten gebruikt/oplaadt. Het elektriciteitsnet is niet gemaakt voor dergelijke pieken en kan zo overbelast raken met stroompannes tot gevolg. Het net aanpassen zou grote investeringen vergen waardoor je factuur een pak hoger zou worden.

Om dit te vermijden heeft de regering het capaciteitstarief dus ingevoerd om mensen bewust te maken van hun energieverbruik en vooral de spreiding ervan. Als iedereen namelijk rekening houdt met die spreiding kunnen we allemaal energie blijven gebruiken zonder stroompannes, ook in de toekomst.


Hoe werkt het?

Digitale meter:

Heb je een digitale meter, dan betaal je aan de hand van je maandpieken. Jouw digitale meter monitort de hele dag je energieverbruik. Hieruit berekent hij het gemiddelde per kwartier, je kwartiervermogen. Jouw maandpiek is je hoogste kwartierverbruik, met andere woorden het kwartier waarop je het hoogste energieverbruik had en het net het meest belastte. Hieruit wordt dan je gemiddelde maandpiek over de afgelopen 12 maanden berekend en op basis daarvan wordt je capaciteitstarief berekend.

Er is echter een minimumgrens per maandpiek. Als je op een maand een piek hebt die kleiner is dan 2,5 kW, wordt voor die maand toch 2,5 kW aangerekend. Je betaalt met andere woorden een minimumbijdrage voor je gebruik van het net.

Analoge meter:

Een analoge meter is niet in staat om piekverbruiken te meten, deze meter kan enkel een totaalverbruik doorgeven. Maandpieken kunnen dus niet gemeten worden. Mensen met een analoge meter moeten daarom maandelijks een vast bedrag betalen als capaciteitstarief. Dat vast bedrag komt overeen met de minimumbijdrage van 2,5 kW die ook iedereen met een digitale meter minstens betaalt.

De andere netkosten worden nog steeds berekend op basis van je verbruik. Je netto tarief zal dan ook wat hoger liggen dan iemand met een digitale meter. Jaarlijks zou dit betekenen dat je 107,06 euro zou betalen voor je nettarief.

Mensen met een sociaal tarief

Mensen met een sociaal tarief zijn vrijgesteld van het capaciteitstarief.


Is er een capaciteitstarief voor Brussel en Wallonië?

In het eerste deel van de blog haalden we de situatie voor Vlaanderen aan, maar hoe zit het in Brussel en Wallonië?

Wallonië:

In Wallonië is er momenteel geen capaciteitstarief. De Waalse regering is wel aan het bekijken hoe de energiefactuur in de toekomst zal worden vormgegeven en of een capaciteitstarief zal worden opgenomen.

Brussel:

Brussel heeft een capaciteitscomponent. Dit is niet volledig hetzelfde als een capaciteitstarief. Deze component is ook aangepast naar jouw persoonlijke situatie. In plaats van te kijken naar het verbruik, focust deze component echter op het ter beschikking gestelde aansluitingsvermogen. Je betaalt hiervoor een jaarlijks bedrag. Is jouw aansluiting lager dan 13 kVA dan betaal je € 26,71 per jaar (excl. BTW). Is je aansluiting hoger dan 13 kVA dan betaal je € 53,41 per jaar (excl. BTW).


Wat zijn enkele tips om je factuur lager te houden?

Je kan je factuur dus zeker lager houden door slim om te gaan met je energieverbruik, maar hoe? We geven tenslotte je enkele handige tips mee:

 • Spreid je elektriciteitsverbruik:
  Probeer zeker je verbruik te spreiden, zet geen vaatwasmachine op wanneer de wasmachine ook opstaat en dergelijke.
 • Gebruik timers op apparaten:
  Nieuwe apparaten hebben vaak timers waarmee je de begintijd kan uitstellen. Zo kan je je wasmachine overdag laten wassen wanneer het energieverbruik sowieso al laag is.
 • Ken je grootverbruikers:
  Er bestaan verschillende apps om je verbruik gedetailleerd in kaart te brengen, ook Fluvius biedt een overzicht van je piekverbruik aan als je een digitale meter hebt. Op basis hiervan kan je een duidelijk beeld krijgen van je grootverbruikers en verstandig omgaan met je energieverbruik.
 • Laad je wagen ‘s nachts op:
  Heb je een elektrische wagen of een ander voertuig? Laad dat dan zeker ’s nachts op wanneer het energieverbruik laag is.
 • Installeer zonnepanelen en een thuisbatterij:
  Zonnepanelen zorgen dat je zelf energie kan opwekken en die niet van het net hoeft te nemen. Je teveel aan energie kan dan op je thuisbatterij worden gezet, zodat je die kan gebruiken op piekmomenten.
 • Verminder je energieverbruik:
  Deze is natuurlijk een open deur intrappen, maar als je weinig energie verbruikt, kan je piekverbruik ook niet enorm hoog zijn.

Heb je nog vragen over hoe je je zonne-installatie optimaal kan instellen op het capaciteitstarief? Aarzel dan zeker niet om één van onze Svea-experten te contacteren!
Ben je nog geïnteresseerd in andere tips om je energieverbruik te verminderen? Hou dan zeker onze blogpagina in de gaten!